Exemplu de Glosar - Termeni specifici


Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Toate

G

Grind

Grindul este o fâșie de pământ alungită, mai ridicată, formată de-a lungul malurilor unui râu, al țărmurilor marine sau la vărsarea marilor fluvii în mări din depuneri aluvionare.

După modul de formare, luând ca exemplu Delta Dunării, aceste forme de relief pozitive se împart în trei mari categorii:

  • grinduri maritime, care au fost formate de curenții circulari ai Mării Negre,
  • grinduri fluviale, care au fost formate din aluviuni depuse de brațele fluviului,
  • grinduri continentale, care provin din includerea în teritoriul deltei a unor suprafețe de uscat existente anterior.


P

Plaur

Formație vegetală compactă, constituită dintr-o acumulare de rădăcini, rizomi de stuf și diverse elemente organice și minerale, care formează insule plutitoare la suprafața apei în Delta Dunării