Cursul își propune să definească o așezare urbană (oraș), să prezinte componentele și câteva caracteristici ale orașului și să facă o clasificare a orașelor din România după mai multe criterii.